Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Kolekcje kolorów

Podstawa: ludzka percepcja wzrokowa

Kolor i architektura są ze sobą nierozerwalnie związane. Kolor strukturyzuje budynek, podkreśla jego cechy i sprawia, że budzi on określone emocje. Dzięki kolorom architektura staje się bardziej różnorodna.


System StoColor

System StoColor to klasyk firmy Sto. Podstawą tego systemu jest ludzka percepcja wzrokowa. To bezpośrednie odniesienie do oddziaływania koloru na emocje człowieka jest kluczem systemu StoColor i jego intuicyjnego używania.


Kolory podstawowe, struktura systemu oraz możliwości mieszania kolorów są bardzo łatwe do przyswojenia. Katalogowanie kolorymetryczne pozostaje przez cały czas w tle, nie wpływając w żaden sposób na wybór kolorów ani go nie ograniczając. To minimum abstrakcji połączone z maksimum praktyki sprawia, że system StoColor jest wyjątkowo przyjazny w użytkowaniu.


AC - Architectural Colours

“AC- Architectural Colours” prezentuje trwałe, dostosowane do konkretnych materiałów kolory, stworzone specjalnie dla elewacji budynków. 300 odcieni jest dostępnych w postaci farb na bazie żywicy silikonowej oraz jako produkty Lotusan. Dodatkowo większość z nich można stosować na organicznych i nieorganicznych systemach ociepleń ETICS.


StoDesigner Collection

Co dwa lata projektanci firmy Sto spotykają się i decydują o powierzchniach, strukturach i kolorach, jakie będą promować w przyszłości. Są one odzwierciedleniem tendencji zaobserwowanych podczas codziennej współpracy z czołowymi architektami oraz wynikających z ponadbranżowych badań i publikacji na temat trendów.

Koło barw

kolory

Podstawę systemu StoColor stanowi ludzka percepcja wzrokowa