Stolit Milano®

Organiczny, gładki tynk drobnoziarnisty

Zastosowanie

 • na zewnątrz
 • na mur oraz na warstwę zbrojoną w systemach ociepleniowych i systemach elewacji wentylowanych
 • na mineralne i organiczne podłoża
 • cienkowarstwowy, jako tynk wierzchni o wielowarstwowej strukturze
 • produkt nie nadaje się na powierzchnie połaciowe poziome lub nachylone, narażone bezpośrednio na zaleganie śniegu

Właściwości

 • tynk zewnętrzny wg EN 15824
 • tynk modelowany do swobodnie kształtowanych powierzchni o drobnej strukturze
 • drobne uziarnienie poniżej 0,1 mm
 • łatwy do szlifowania
 • produkt hydrofobowy
 • dobra dyfuzyjność
 • produkt odporny na działanie czynników atmosferycznych

Informacje

 • zobacz w rodziale usługi/silosy, w katalogu produktów, lub w cenniku
 • jeżeli wybrany kolor posiada współczynnik odbicia światła ≥ 15, nie jest konieczna dodatkowa powłoka malarska
 • przeszlifowane powierzchnie wydają się jaśniejsze

Wygląd

metoda szpachlowania drobnymi i dużymi łatami możliwe nanoszenie dodatkowych powłok, np. lazury w różnych technikach wykańczania powierzchni StoSignature zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami dot. obróbki

 

Odcień

biały
barwiony wg systemu StoColor, biały

 

Aplikacja

ręcznie

 

30028_DE_de.jpg
ręcznie biały

Downloads

Instrukcje techniczne
Karty charakterystyki
Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)