Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Zrównoważony rozwój

Co oznacza dla nas zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój jest podstawowym warunkiem długoterminowego sukcesu. W coraz bardziej zróżnicowanym świecie, dotyczy to szczególnie wyzwań środowiskowych i społecznych.

Skuteczne i konsekwentne zarządzanie zrównoważonym rozwojem, wymaga odpowiednich instrumentów strategii spójnego rozwoju.

Sto w ten sposób tworzy stabilne podstawy dla ciągłego wzrostu oraz odpowiedzialnego i świadomego rozwoju.

Kompas do analizy i oceny trwałości

Kompas oceny zrównoważonego rozwoju Pokaż obraz w pełnym rozmiarze

Kompas zrównoważonego rozwoju

Działalność i produkty analizujemy w ramach czterech wymiarów:

1. ekologia - nienaruszone środowisko jest podstawą do życia.

2. ekonomia - integralną częścią zrównoważonego rozwoju jest świadome gospodarowanie, utrzymywanie jakości oraz dbanie o długi cykl życia produktu.

3. odpowiedzialność społeczna - uczciwość firmy, oraz zgodność z teorią dobra publicznego.

4. komfort – subiektywne spełnienie wartości estetyki i komfortu - wzbogaca życie na wielu płaszczyznach.

Innowacje

Innowacje

W Sto kreujemy innowacyjne produkty dla lepszego jutra.