Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Technologia QS/FT

Przedłużenie sezonu budowlanego

Wykonywanie systemów ociepleniowych późną jesienią i wczesną wiosną jest trudnym wyzwaniem.

Prowadzonym w tym okresie pracom na elewacjach towarzyszą częste zmiany warunków atmosferycznych. Wahania temperatury, nagłe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, skutecznie utrudniają prowadzenie prac ociepleniowych. Stosowane w tych pracach produkty organiczne wiążą na zasadzie odparowania wody. Wymaga to jednak określonych warunków: temperatury powyżej +5 OC i wilgotności względnej powietrza poniżej 70%. Także używane do ociepleń produkty mineralne, które wiążą w drodze reakcji chemicznych oraz odparowania wody, wymagają porównywalnych warunków. Odnosi się to do standardowo stosowanych materiałów.

W przypadku niższych temperatur i wyższej wilgotności względnej rozwiązaniem jest zastosowanie produktów QS, oferowanych przez Sto.