Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoColor Photosan

Czystsze powietrze każdego dnia

W życiu codziennym coraz częściej zwracamy uwagę na ochronę środowiska. Dzieje się tak również na budowie. Do użytku wchodzą materiały proekologiczne, które dzięki swoim właściwościom pozytywnie wpływają na środowisko naturalne.

Ich przykładem jest najnowsza farba StoColor Photosan.

Dewastacja środowiska jest problemem, który widać szczególnie na silnie uprzemysłowionych terenach. Stale rosnący ruch samochodów czy nieustanny rozwój przemysłu mają negatywny wpływ nie tylko na stopień zanieczyszczenia powietrza czy nasze zdrowie, ale też na kondycję samych budynków.

Odpowiedzią na tę sytuację jest aktywna farba StoColor Photosan, która poddana działaniu promieni UV, oraz światła uruchamia proces fotokatalizacji. Oznacza to, że osadzające się na powierzchni elewacji tlenki azotu przekształcane są w niegroźne, łatwo rozpuszczalne azotany, które są następnie spłukiwane z powierzchni budynku przez zwykłe opady atmosferyczne.

Co istotne, wraz z upływem czasu nie maleje skuteczność powłoki StoColor Photosan, a powietrze jest cały czas efektywnie oczyszczane z niebezpiecznych substancji. Warto podkreślić, że może ona być stosowana praktycznie na wszystkich podłożach, jest wodoodporna, a także zapewnia bardzo dobrą dyfuzję pary wodnej.