Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Czynniki sukcesu

Czynniki warunkujące sukces

Światowy lider

Dzięki wysokiej innowacyjności i kompetencji Sto stało sie światowym liderem w tak istotnej dziedzinie jak ocieplenia elewacji. Podstawę tego sukcesu stanowi filozofia firmy "Budować świadomie", w której Sto zobowiązuje się do zachowania wartości starych i nowych budowli oraz do kształtowania przestrzeni życiowej, przyjaznej środowisku naturalnemu i ludziom.

Ścisła współpraca z partnerami rynkowymi

Ścisła współpraca z partnerami rynkowymi

Dzięki ścisłej współpracy i osobistemu kontaktowi z naszymi partnerami rynkowymi jesteśmy w stanie rozpoznawać i doskonale odpowiadać na ich potrzeby. Naszym celem jest zapewnienie naszym partnerom najwyższej jakości usług, we wszystkich kluczowych obszarach działania naszej firmy.

Ludzie w Sto

Ludzie w Sto

Ludzie są najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie firmy Sto. To oni odróżniają nas od konkurencji i stanowią najważniejsze ogniwo łączące nas z naszymi partnerami rynkowymi. Skuteczne zarządzanie oparte na wzajemnym szacunku pozwala naszym pracownikom współdziałać i podejmować odpowiedzialność za realizację ambitnych celów.

Innowacje kształtują rynek

Innowacje kształtują rynek

Jako lider technologiczny wyznaczamy trendy. W produktach, systemach i usługach. Innowacje Sto trwale kształtują rynek i są gwarantem naszego przyszłego sukcesu.

Oferta produktów i usług

Oferta produktów i usług

Szerokie spektrum świadczonych przez nas usług zapewnia nam silną pozycję na rynku. Poza wysokiej jakości produktami i systemami oferujemy wybrane usługi, takie jak np. doradztwo, dokumentację produktową, lokalne wsparcie i logistykę dostosowaną do potrzeb.


Rozwój na arenie międzynarodowej

Rozwój na arenie międzynarodowej

Dzięki zdecentralizowanej strukturze grupa Sto jest w stanie odpowiadać na potrzeby poszczególnych rynków na świecie i może korzystać z międzynarodowej i interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń. Ponadto, uwzględniamy uwarunkowania kulturowe i różnorodne warunki, dzięki czemu udaje nam się pozostawać liderem na konkurencyjnym globalnym rynku.

Zrównoważone gospodarowanie

Zrównoważone gospodarowanie

Zrównoważone ekologicznie działanie to przemyślane i oszczędne korzystanie z ograniczonych zasobów naturalnych naszej planety, a zatem gospodarowanie w sposób świadomy. Dążenie do rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju ekologicznego traktujemy nie tylko jako nasz interes, ale również jako obowiązek wobec społeczeństwa.

Spółki Sto

Lokalizacje Sto

Dzięki zdecentralizowanej strukturze grupa Sto jest w stanie odpowiadać na potrzeby poszczególnych rynków na świecie