Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Kolekcje kolorów

Odcień

RGB:
L*, a*, b*:
Współczynnik odbicia rozproszonego:
Klasa barwy:

System StoColor

Klasyczny system kolorystyczny Sto. 800 kolorów podzielonych na 6 zakresów kolorystycznych, których bazę stanowią kolory pierwotne (czerwony, żółty, niebieski) i wtórne (zielony, pomarańczowy i fioletowy).Strutkura systemu StoColor

W wyniku zmieszania ze sobą sześciu podstawowych kolorów dla każdego z nich uzyskuje się cztery odcienie. W efekcie powstaje 24-częściowa paleta kolorów, stanowiąca podstawę systemu StoColor.

Wskazówka dot. prezentacji kolorów

Z powodów technicznych prezentowane odcienie mogą odbiegać od odcieni przedstawionych na wzornikach. Przy ostatecznym wyborze odcienia należy użyć oryginalnego wzornika kolorów.