Naprawa i ochrona betonu

Nr deklaracji Nazwa wyrobu budowlanego Materiały wchodzące w skład wyrobu budowalnego Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Znakowanie Znakiem B
254/2017/STOPL

Izolacjo-nawierzchnie wodochronne, epoksydowo-poliuretanowe do pomostów Multi Top.
Odmiana I (bez warstwy pływającej)
StoPox IHS BV
StoPox FBS LF
StoPox ZNP
StoPox TEP MultiTop
StoPox DV 100
255/2017/STOPL Izolacjo-nawierzchnie wodochronne, epoksydowo-poliuretanowe do pomostów Multi Top.
Odmiana II (z warstwą pływającą)
StoPox IHS BV
StoPox FBS LF
StoPox ZNP
StoPox TEP MultiTop
StoPox DV 100
251/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu.
Materiały do wykonywania elastycznych powłok ochronnych na betonie StoCryl.
Wariant I
StoCryl GQ
StoCryl EF
250/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu.
Materiały do wykonywania elastycznych powłok ochronnych na betonie StoCryl.
Wariant II
StoPlex W
StoCryl EF
253/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu.
Materiały do wykonywania elastycznych powłok ochronnych na betonie StoCryl.
Wariant III
StoCryl GQ
StoCryl ZB
StoCryl EF
252/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu.
Materiały do wykonywania elastycznych powłok ochronnych na betonie StoCryl.
Wariant IV
StoCryl RB
178/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu.
Materiały do wykonywania sztywnych powłok ochronnych na betonie StoCryl.
Wariant I
StoCryl GW 100
StoCryl V 100
256/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu.
Materiały do wykonywania sztywnych powłok ochronnych na betonie StoCryl.
Wariant II
StoCryl GW 100
StoCryl V 200

225/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu.
Materiały do wykonywania sztywnych powłok ochronnych na betonie StoCryl.
Wariant III
StoCryl GW 200
StoCryl V 200
180/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu.
Materiały do wykonywania sztywnych powłok ochronnych na betonie StoCryl.
Wariant IV
StoCryl V 100

226/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu.
Materiały do wykonywania sztywnych powłok ochronnych na betonie StoCryl.
Wariant V
StoCryl V 200
182/2017/STOPL
Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu.
Materiały do wykonywania sztywnych powłok ochronnych na betonie StoCryl.
Wariant VI
StoCryl GW 100
StoCryl V 400242/2017/STOPL
Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu.
Materiały do wykonywania sztywnych powłok ochronnych na betonie StoCryl.
Wariant VII
StoCryl V 500
217/2017/STOPL Zaprawy polimerowo-cementowe do napraw betonu StoCrete.
StoCrete BE Mörtel grob
StoCrete BE Haftbrücke
StoCrete BE Mörtel grob
224/2017/STOPL Zaprawy polimerowo-cementowe do napraw betonu StoCrete.
StoCrete KM
StoCrete KM
223/2017/STOPL Zaprawy polimerowo-cementowe do napraw betonu StoCrete.
StoCrete TF 200
StoCrete TF 200
238/2017/STOPL Zaprawy polimerowo-cementowe do napraw betonu StoCrete.
StoCrete TF 204
StoCrete TF 204
221/2017/STOPL Zaprawy polimerowo-cementowe do napraw betonu StoCrete.
StoCrete TG 202
StoCrete BE Haftbrücke
StoCrete TG 202
237/2017/STOPL Zaprawy polimerowo-cementowe do napraw betonu StoCrete.
StoCrete TG 203
StoCrete BE Haftbrücke
StoCrete TG 203
222/2017/STOPL Zaprawy polimerowo-cementowe do napraw betonu StoCrete.
StoCrete TG 204
StoCrete BE Haftbrücke
StoCrete TG 204
199/2017/STOPL Hydrofobizatory silanowe i siloksanowe do betonu.
Hydrofobizatory do betonu StoCryl.
StoCryl HP 150
StoCryl HP 150
094/2017/STOPL. Zaprawa hydroizolacyjna StoFlexyl StoFlexyl KDWU StoFlexyl ITB Znak B StoFlexyl ITB
243/2017/STOPL Powłoki grubowarstwowe, polimerowo-cementowe do ochrony powierzchniowej betonu StoFlexyl.
StoFlexyl
StoFlexyl
200/2017/STOPL Zaczyny iniekcyjne z żywic syntetycznych do napraw zarysowań betonu StoJet.
StoJet IHS 93
StoJet IHS 93
161/2017/STOPL Zaczyny iniekcyjne z żywic syntetycznych do napraw zarysowań betonu StoJet.
StoJet IHS
StoJet IHS
239/2017/STOPL Zaczyny iniekcyjne z żywic syntetycznych do napraw zarysowań betonu StoJet.
StoJet PIH 200
StoJet PIH 200
166/2017/STOPL Zaczyny iniekcyjne z żywic syntetycznych do napraw zarysowań betonu StoJet.
StoJet PIH NV
StoJet PIH NV
240/2017/STOPL Zaczyny iniekcyjne z żywic syntetycznych do napraw zarysowań betonu StoJet.
StoJet PU VH 200
StoJet PU VH 200
170/2017/STOPL Żywice epoksydowe do gruntowania pomostów StoPox.
StoPox 452 EP
StoPox 452 EP

209/2017/STOPL Żywice epoksydowe do gruntowania pomostów StoPox.
StoPox BV 100
StoPox BV 100
206/2017/STOPL Żywice epoksydowe do gruntowania pomostów StoPox.
StoPox FBS LF
StoPox FBS LF
205/2017/STOPL Żywice epoksydowe do gruntowania pomostów StoPox.
StoPox GH 205
StoPox GH 205
204/2017/STOPL Żywice epoksydowe do gruntowania pomostów StoPox.
StoPox GH 530
StoPox GH 530

211/2017/STOPL Żywice epoksydowe do gruntowania pomostów StoPox.
StoPox IHS BV
StoPox IHS BV
257/2017/STOPL Żywice epoksydowe do gruntowania pomostów StoPox.
StoPox IHS PK
StoPox IHS PK

   

Elewacje

Nr deklaracji Nazwa wyrobu budowlanego Materiały wchodzące w skład wyrobu budowalnego Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Znakowanie Znakiem B
004/2017/STOPL

Ispotherm B ispo Zaprawa Klejąca
ispos Nr 1 lub ispo Duo
ispo Armierungsgewebe
Putzgrund
Ispolit K/R/MP
KDWU Ispotherm B Znak B Ispotherm B
005/2017/STOPL Ispotherm C ispo Zaprawa Klejąca
ispos Nr 1 lub ispo Duo
ispo Armierungsgewebe
Putzgrund
ispo Leichtputz lub StoMiral K/R
006/2016/STOPL StoTherm Classic Sto-Baukleber, Sto-Baukleber QS, Sto-Dispersionkleber lub StoPrefa Coll
Sto Armierungsputz
Sto-Glasfasergewebe
StoSilco K/R/MP lub Stolit K/R/MP
KDWU StoTherm Classic Znak B StoTherm Classic
008/2017/STOPL StoTherm Mineral Sto-Baukleber, Sto-Baukleber QS lub ispo Zaprawa Klejąca
StoLevell Uni lub ispo Duo
Sto-Glasfasergewebe F
StoPrep Miral
StoSilco K/R/MP, StoSil K/R/MP, StoMiral K/R/Nivell lub ispo Leichputz K
StoColor Lotusan, StoColor Sil, StoColor Jumbosil lub StoColor Neosil
009/2017/STOPL StoTherm Ceramic M Sto-Baukleber lub Sto-Baukleber QS
StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe
StoColl KM
StoColl FM
010/2017/STOPL StoTherm Ceramic S Sto-Baukleber lub Sto-Baukleber QS
StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe
StoColl KM
StoColl FM
016/2017/STOPL StoDeco StoDeco Coll
Sto Deco
KDWU StoDeco Znak B Po StoDeco
018/2017/STOPL StoTherm Panel StoBaukleber, StoBaukleber QS lub ispo Zaprawa Klejąca
StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe F
StoDeco Coll
StoDeco Plan
StoColor Dryonic lub StoColor Maxicryl

035/2017/STOPL StoTherm KD z wyprawami mineralnymi Sto-Baukleber lub Sto-Baukleber QS
StoMiral K 1,5 lub StoLevell Uni
KDWU StoTherm KD z wyprawami mineralnymi Znak B StoTherm KD z wyprawami mineralnymi
241/2017/STOPL StoTherm Variant Sto-Baukleber, Sto-Baukleber QS lub ispo Zaprawa Klejąca
StoLevell Uni lub ispo Duo
Sto-Glasfasergewebe F
Putzgrund
StoSilco K/R/MP, StoSil K/R/MP, lub Stolit K/R/MP
KDWU StoTherm Variant Znak B StoTherm Variant