Proces rekrutacji

Pierwszy krok jest niezwykle prosty

W przypadku określonych stanowisk w procesie rekrutacyjnym sprawdzamy znajomość języków, określonych programów koniecznych do wykonywania codziennych zadań oraz prosimy o próbki pracy. O wynikach procesu rekrutacji informujemy kandydatów drogą mailową lub telefoniczną. Ilość etapów procesu rekrutacji uzależniona jest od stanowiska, na które rekrutujemy.

Dbamy o rozwój i szybką adaptację nowych członków naszego zespołu dlatego po rozpoczęciu pracy nowy pracownik otrzymuje pakiet szkoleń produktowych i stanowiskowych rozpisany w indywidualnym programie adaptacyjnym STOry Begins.

Etapy rekrutacji

I ETAP Publikacja ogłoszenia i analiza przesłanych dokumentów aplikacyjnych pod kątem wymogów stanowiska i poszukiwanych przez nas kompetencji. Kontakt z wybranymi kandydatami.

II ETAP Spotkanie i rozmowa rekrutacyjna z pracownikiem działu HR, weryfikacja doświadczenia, wiedzy i umiejętności kandydata.

III ETAP Rozmowa rekrutacyjna z potencjalnym przełożonym i przedstawicielem działu HR.

IV ETAP Wybór najlepszego kandydata, propozycja zatrudnienia.Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa

2. Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych, ale w razie potrzeby, w tematach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@sto.com

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

4. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji, a w wypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – przez okres 1 roku od daty przekazania nam danych.

5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

6. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do UODO, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

7. Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia Twojej aplikacji (zgoda nr 1 poniżej).

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych rekrutacjach (zgoda nr 2 poniżej) nie jest obowiązkowe. Jeżeli jej nie wyrazisz, nie będziemy przetwarzać Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji. Możesz w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Sto sp. z o.o. ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia o poniższej treści:

„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Sto sp. z o.o. ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Kontakt

Aplikacja o pracę w Sto

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:


Dział Human Resources

rekrutacja[at]sto.com

Tel: (22) 511 61 34