Strona internetowa Sto wykorzystuje pliki cookie do przechowywania informacji statystycznych dotyczących strony, co umożliwia nam jej stałe udoskonalanie oraz pozwala na zapewnienie funkcjonalności serwisów internetowych. Żadne dane osobowe nie są gromadzone ani przechowywane.
Dlaczego wyświetliła mi się ta wiadomość? 
space space space space
space

Ratusz w Toruniu

space Sto AG
space space space space
space space space
space Home | O firmie | Produkty | Elewacje wentylowane | StoCretec | Wsparcie | Referencje
space space space space space space space space space space space
space
space   Produkty » Renowacja zabytków » Referencje » Mury ceglane i kamienne » Ratusz w Toruniu
space
space
space
space
space
space
Instrukcje techniczne i karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych
space
Deklaracje właściwości użytkowych
space
Znakowanie CE
space
Broszury
space

space
Ratusz w Toruniu
Ratusz w Toruniu
Obiekt:    Ratusz w Toruniu

Zakres prac:   
              pełna renowacja ceglanych elewacji korpusu,
              dziedzińca i wieży zegarowej - wapienno-
              trassowe zaprawy murarskie, kity, zaprawy
              iniekcyjne, rekonstrukcja posadzek wieży
              widokowej na bazie cementu pucolanowego
space space Sto AG | Bewusst bauen space Mapa serwisu | Impressum