Strona internetowa Sto wykorzystuje pliki cookie do przechowywania informacji statystycznych dotyczących strony, co umożliwia nam jej stałe udoskonalanie oraz pozwala na zapewnienie funkcjonalności serwisów internetowych. Żadne dane osobowe nie są gromadzone ani przechowywane.
Dlaczego wyświetliła mi się ta wiadomość? 
space space space space
space

Zaprawy naprawcze PCC

space Sto AG
space space space space
space space space
space Home | O firmie | Produkty | Elewacje wentylowane | StoCretec | Wsparcie | Referencje
space space space space space space space space space space space
space
space   StoCretec » Produkty StoCretec » Naprawa betonu » Zaprawy naprawcze PCC
space
space
space
space
space
space
Instrukcje techniczne i karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych
space
Deklaracje właściwości użytkowych
space
Znakowanie CE
space
Broszury Sto
space
Czasopisma Sto
space
Palety barw dla programów graficznych
space
Kontakt
space

space

Zaprawy naprawcze PCC

StoCrete BE Mörtel grob
zaprawa naprawcza 12-60 mm

StoCrete GM
zaprawa naprawcza 6-30 mm, nie wymaga warstwy sczepnej

StoCrete GM P
zaprawa naprawcza 6-30 mm z dodatkiem inhibitorów korozji, nie wymaga warstwy sczepnej

StoCrete GM QS
zaprawa naprawcza 6-30 mm wersja zimowa, nie wymaga warstwy sczepnej

StoCrete TG 202
zaprawa naprawcza 6-30 mm

StoCrete TG 204
zaprawa naprawcza 12-50 mm

StoCrete TG 252 zaprawa naprawcza 6-30 mm
do środowisk o klasie ekspozycji XA2-XA3

StoCrete TG 254
zaprawa naprawcza 12-50 mm do środowisk o klasie ekspozycji XA2-XA3
naprawa betonu
space space Sto AG | Bewusst bauen space Mapa serwisu | Impressum